ממסר בקרת תקינות הארקת השיטה בהתנגדות גבוהה במתח עד 25 ק"וו NGRM

ממסר בקרת תקינות הארקת השיטה בהתנגדות גבוהה