משגוחי בידוד למתח ישר וחילופין IRDH375 להתקנה בחזית לוח

משגוח בידוד –איזומטר- דגם IRDH375(B)-xxx , להתקנה בחזית לוח,

לבקרת הבידוד במתח 0-793 וולט זרם חילופין ו – 0-650 וולט זרם ישר, ניתן להרחיב את תחום המדידה בעזרת מתאמים מתאימים עד ל- 7.2 ק"ו. שיטת מדידה משופרת AMP-PLUS, עם התאמה אוטומטית לקיבוליות הרשת כלפי ההארקה עד 500μF.

למשגוח 2 ספי התראה הניתנים כ"א לכיוון בתחום 1kΩ-10MΩ, ממסר נפרד עם מגע מוצא CO לכל סף ותצוגה דיגיטלית מוארת (LCD) לרמת הבידוד, לתכנות, ולאיתור תקלות. קביעת תצורת עבודה לכל ממסר בנפרד: FAIL SAFE או ממסר מושך בתקלה, ממסר מוצא נוסף להתראה על תקלה בחיווט  או כשלא מתבצעת מדידה נכונה. מהדקי חיווט נשלפים מקודדים.

בקרה אוטומטית רציפה לתקינות החיווט אל הרשת ואל פס ההארקה עם נורית התראה,

בחירה ביו נעילת התראה ואיפוס (RESET) ידני או אוטומטי,

מאושר CE התקן האירופאי לבטיחות ועמידה בפני הפרעות חשמליות

כל פעולות התכנות מבוצעות מהחזית וניתנות לשינוי/עדכון בכל עת

 גרסה B כוללת בנוסף:

  1.  זיכרון ל- 100 אירועים חריגים אחרונים כולל חותמת זמן ותאריך
  2. מוצא RS485 מאפשר תקשורת למחשב,  באמצעות ממשק ל- TCP/IP , לפרוטוקולי  MODBUS או PROFIBUS  וכן למערכת אתור מקומו של הפגם בבידוד.
  3. אפשרות לניתוק אוטומטי של מעגל המדידה של אחד ממשגוחי הבידוד בזמן חיבור / שילוב של  2 זינות צפות כשלכל זינה מחובר משגוח משלה.
  4. אפשרות להפעלה אוטומטית במחזורית של אחד ממשגוחי הבידוד כאשר מספר  משגוחים מחוברים בטור, במקביל או מקושרים באמצעות דיודות.
  5. מוצא אנלוגי מבודד 0/4-20mA .

 

דגם: IRDH375(B)-435 לזינת עזר 88V – 264V וולט זרם חילופין 42-460 הרץ, ו  77V – 286V וולט בזרם ישר

דגם: IRDH375(B)-427 לזינת עזר 19.2V – 72V  זרם ישר

דגם: IRDH375(B)W-435 כנ"ל, אך מוקשח כנגד רעידות ולחות

דגם: IRDH375(B)W-427 כנ"ל, אך מוקשח כנגד רעידות ולחות