משגוח בידוד להתנגדויות בידוד נמוכות מאוד דגם iso1685DP-425

לזינה צפה במתח ישר עד 1500 וולט ומתח חילופין עד 1000 וולט בתדר 0.1-460Hz

עם מחולל אותות מובנה לאיתור מקום תקלת בידוד

 • התאמה רציפה לקיבוליות הרשת כלפי ההארקה עד  2000µF
 • מדידה מותאמת לתנודות מתח גבוהות אך איטיות לפי תקן  IEC61557-8 נספח C לתצורת מדידה מהירה ב-  2000µF 
 • תצוגה דיגיטלית מוארת (LCD) לרמת הבידוד, לתכנות, ולאיתור תקלות.
 • 2  ספי התראה נפרדים להתראה מקדימה ולהתראה ראשית. ניתן לכוון כ"א בתחום 200Ω-1MΩ
 • ממסר מוצא נפרד לכל סף עם מגע CO הניתן להגדרה כ- FAIL-SAFE (NC) או כמושך בתקלה (NO)  וכן ממסר מוצא נוסף לתקלת מדידה
 • אפשרות להציג גרפית את שינוי התנגדות הבידוד לאורך שעה/יום/שבוע/חודש/שנה
 • בקרת תקינות רציפה on-line להבטחת מדידה נכונה ומתן התראה מיידית עם הפניה בצג למהות התקלה: נתק בחיווט המשגוח אל הזינה הצפה או אל פס ההארקה, קוטביות, טמפרטורה גבוהה.
 • מוצא תקשורת לפרוטוקולי  RS-485/BMS/Modbus RTU
 • מחולל אותות לאיתור מקום תקלת בידוד בעזרת מפענח נייד או נייח. זרם מדידה מירבי  50mA
 • מאושר UKCA  והתקן האירופאי לבטיחות ועמידה בפני הפרעות חשמליות
 • תחום טמפרטורת עבודה: +-40….70oC
 • זינת עזר:  18-30 VDC