איתור מקום פגם בידוד

איתור תקלות בידוד נעשה בשילוב עם משגוחי בידוד לניטור תקלות ובידוד באספקת חשמל.

איתור התקלה נעשה על ידי מכשירי ניטור ושנאי זרם ייחודיותו בגילוי מהיר תוך כדי המשך פעילות.