איתור מקום פגם בידוד

  • תקלות בידוד ניתן לאתר תוך כדי פעולת המיתקן באמצעות מפענח ושנאי זרם מתאים (נייח או צבת ניידת) המגיבים לפולסים ייעודיים הנשלחים ע"י מחולל אותות נייד או כזה המותקן בחלק מהמשגוחים.
  • המערכת מתאימה למיתקנים הפועלים במתח ישר במתח עד 960 וולט ו/או חילופין במתח עד 790 וולט.
  • קיימים דגמים הפועלים כשהמיתקן עובד ואחרים גם כשהמיתקן מושבת.
  • ניתן לאתר גם בעזרת מחולל אותות נייח ומפענח ושנאי זרם נייד ובמשולב.
  • קיימים מפענחים נייחים ל-6 או ל- 12 ערוצים עם או בלי ממסר מוצא לכל ערוץ. ניתן לחבר במערכת עד 50 מפענחים בו-זמנית עבור עד 600 ערוצים נמדדים.
  • ניתן לאתר תקלות ברגישות של 2mA
  • למערכת נייחת ניתן להתאים שנאיי זרם בגדלים שונים, עגולים, מלבניים או נפתחים.
  • למערכת ניידת קיימות צבתות בקטרים שונים.
  • מוצא תקשורת מאפשר להעביר את המידע באמצעות Modbus RTU.