תצוגת התראה קונבנציונלית לתקלת בידוד ב- 4 מערכות זינה צפה / זליגה MK40

תצוגה ל-4 התראות

למשגוחי בידוד, ממסרי זליגה, ממסרי בקרה

  • נודניק להתרעה קולית חוזרת
  • לחצן ניסוי תקינות הזמזם והנורות
  • תצוגה חזקה ובהירה
  • חזית קלה לניקוי ואינה נמחקת
  • עמיד בפני כימיקלים

 

הנורות הירוקות דולקות כשאין תקלה.

בתקלה תהבהב הנורה הצהובה המתאימה וזמזם ההתראה יתריע.

ניתן להשתיק את הזמזם

 

MMK40 להתקנה סמויה    

TMK40  להתקנה על הטיח