ממסר זליגה ל- 12 ערוצים לזרם ישר, חילופין ופועם Type B דגם RCMS460

ממסרי הזליגה RCMS460 /RCMS490  מאפשרים בקרה על הזליגה ב- 12 ערוצים בתדר עד 2000 הרץ ואנליזה של 40 הרמוניות ראשונות ו- THD לכל ערוץ ולמדוד את הזרם ואת ההרמוניות במוליך האפס עד 2000 הרץ או לוודא שלא זורם זרם במוליכי הארקה. RCMS490-D-x  עם מגע מוצא לכל ערוץ ו- RCMS460-D-x  עם 2 מגעי מוצא משותפים

לממסר:

 • בשילוב עם שנאי זרם עגול…W, עגול לזרם ישרW…AB , מלבני ,…WR נפתח , …WS או גמיש,…WF
 • ספי התראה לזרם נמוך ו/או גבוה ניתנים כ"א לכיוון עבור כל ערוץ בנפרד בתחום 0.01-10 אמפר בזרם ישר עם שנאי זרם W…AB  ובתחום 0.006-20 אמפר בתדר 42-2000 הרץ.
 • לכוון כל סף ההתראה בפסיעות קטנות, וגם לפונקציית חלון. היסטרזה בתחום 2-40%
 • אפשרות תיכנות כל סף כהגנה על אדם, בפני התלקחות או הגנה על ציוד – ראה עקומות במפרט טכני
 • מהירות תגובה מהירה להתראה בחריגה: עד 180 מילישנייה בחריגה קלה ופחות מ- 30 מילישנייה בחריגה x5. מאחר והמדידה של 12 הערוצים נעשית במקביל
 • השהיות בהפעלה עד 99 שניות, בחריגה של כל סף בנפרד ובאיפוס (RESET) של כל סף בנפרד עד 999 שניות.
 • כל ממסר ניתן לתכנות לתצורת Fail-Safe (הממסר משוך כל עוד הזרם, החיווט וזינת העזר תקינים ומשתחרר בכל תקלה) או כמושך בתקלה,
 • בחירה ביו נעילת התראה ואיפוס (רסט) ידני או אוטומטי כשהזרם חוזר לערך תקין.
 • בקרת תקינות עצמית מחזורית
 • אפשרות נעילת ההגדרות וספי ההתראה, ע"י קוד, למניעת שינוי בשוגג או ע"י מי שאינו מוסמך
 • תקשורת דו-כיוונית באמצעות ממשק תקשורת COM460 או CP700
 • זכרון ל- 300 אירועים אחרונים כולל חותמת תאריך ושעה.
 • להתקנה על פס דין, באמצעות ברגים או בחזית לוח בעזרת מיתקון ייעודי
 • ניתן להזמין את הממסר מוקשח כנגד רעידות ולחות (תוספת "W"  לדגם)

מאושר CE- התקן האירופאי בפני הפרעות אלקטרומגנטיות ונבדק כעומד בתקנים ע"י

דגם: RCMS460-D-2 זינת עזר 70-276V במתח ישר או חילופין בתדר 42-460Hz,

דגם: RCMS460-D-1 זינת עזר 16-94V וולט במתח ישר  או 16-72V במתח חילופין בתדר 42-460Hz,

דגם: RCMS490-D-2 זינת עזר 70-276V במתח ישר או חילופין בתדר 42-460Hz,

דגם: RCMS490-D-1 זינת עזר 16-94V וולט במתח ישר  או 16-72V במתח חילופין בתדר 42-460Hz,