ממסר זליגה ל- 12 ערוצים לזרם ישר, ממסרי זליגה של חשמל RCMS460\RCMS490

ממסרי הזליגה RCMS460 /RCMS490  מאפשרים בקרה על הזליגה ב- 12 ערוצים בתדר עד 2000 הרץ ואנליזה של 40 הרמוניות ראשונות ו- THD לכל ערוץ ולמדוד את הזרם ואת ההרמוניות במוליך האפס עד 2000 הרץ או לוודא שלא זורם זרם במוליכי הארקה.

דגם RCMS490-D-x  עם מגע מוצא לכל ערוץ  ודגם RCMS460-D-x עם 2 מגעי מוצא משותפים

 • בשילוב עם שנאי זרם ייעודי עגולים לזרם ישר ולזרם חילופין גם מלבני , נפתח או גמיש ,
 • ספי התראה לזרם נמוך ו/או גבוה או לפונקציית חלון ניתנים לכיוון בפסיעות קטנות עבור כל ערוץ בנפרד: בזרם ישר בתחום 0.01-10 אמפר ובזרם חילופין בתחום 0.006-20 אמפר בתדר 42-2000 הרץ.בתחום 2-40%
 • אפשרות תיכנות כל סף כהגנה על אדם, בפני התלקחות או כהגנה על ציוד – ראה עקומות במפרט טכני
 • מהירות תגובה מהירה להתראה בחריגה: עד 180 מילישנייה בחריגה קלה ופחות מ- 30 מילישנייה בזליגה גבוהה פי 5 מסף ההתראה שהוגדר.
 •  המדידה של 12 הערוצים נעשית במקביל.
 • השהיות בהפעלה עד 99 שניות, בחריגה של כל סף בנפרד ובאיפוס (RESET) של כל סף בנפרד עד 999 שניות.
 • כל ממסר ניתן לתכנות לתצורת Fail-Safe (הממסר משוך כל עוד הזרם, החיווט וזינת העזר תקינים ומשתחרר בכל תקלה) או כמושך בתקלה,
 • בחירה ביו נעילת התראה ואיפוס (רסט) ידני או אוטומטי כשהזרם חוזר לערך תקין.
 • בקרת תקינות עצמית מחזורית
 • אפשרות נעילת ההגדרות וספי ההתראה, ע"י קוד, למניעת שינוי בשוגג או ע"י מי שאינו מוסמך
 • תקשורת דו-כיוונית באמצעות ממשק תקשורת COM465 או CPN915
 • זכרון ל- 300 אירועים אחרונים כולל חותמת תאריך ושעה.
 • להתקנה על פס דין, באמצעות ברגים או בחזית לוח בעזרת מיתקון ייעודי
 • ניתן להזמין את הממסר מוקשח כנגד רעידות ולחות (תוספת "W"  לדגם)