ממסרי זליגה לזינה מוארקת בזרם ישר וחילופין

ממסרי זליגה משמשים לניתור מערכות מוארקות בפני תקלת בידוד או זליגות, בזרם ישר Type B ו/או בזרם חילופין Type A בתחום 5mA-20A ולתדרים עד 20kHz.

באמצעות שנאי זרם ייעודי מודד ממסר הזליגה את סכום הזרמים של כל מוליכי המעגל, בלבד ההארקה.

לרוב ממסרי הזליגה 2 ספי התראה להתראה מקדימה לפני שהזליגה מגיעה לערך מסוכן והתראה ראשית לניתוק או התראה נוספת.

במגוון הממסרים אנו מציעים ממסרי זליגה לערוץ אחד, 4, 6 או 12 ערוצים ושנאי זרם ייעודיים בגדלים שונים: עגולים, מלבניים, נפתחים וגמישים.

לחץ כאן להורדת קטלוג ממסרי זליגה