ממסרי מתח ותדר, וזרם, תקינות מוליך הארקה

משגוחי מדידה וניטור שונים זמינים לצורך פיקוח על כמויות חשמל הנמצאות בשימוש בו זמנית.

בנוסף ליכולת למדוד מתחים גבוהים או מתכים נמוכים, תדרים תדירות זרם, חוסר איזון בזרם החשמלי, רצף פאזה או כשל בלולאות הניטור מאפשר גם פתרונות מדוייקים ליישומים ספצפיים לפי צורכי המערכת כגון: טווחי טמפרטורות, סטנדרטים ממוקדים לאפליקציוה, תכנון קומפקטי וחדשני לפי פרופילי דרישה.