מנועי פיאזו

בשנים האחרונות הדרישה למערכות מזעריות ומדויקות הולך וגובר, יש צורך להזיז רכיבים בתנועות/פסיעות ודיוקים העולים על ננו-מטרים, כיום משמשים מנועי פיאזו אפליקציות שונות על מנת לתת מענה הולם לדרישות הנ"ל. לוונשטיין מספקת מבחר מנועי פיאזו וכלים משלימים מתאימים.