בקר תקינות האיפוס NGR – Neutral Grounding Resistance

 

במטרה למקסם את זרם החשמל, תוך המנעות ממפגעים ונזקים אשר עשויים להגרם על ידי תקלות הארקה.היות ומערכות ההארקהמופעלות תעל ידי מנגנוני ניטור, כל מערכות ההגנה יפעלו כראוי.

מערכות NRG מאפשרות גילוי מוקדם ושינויים בערכים ובכך מתריעות על סכנות ומאפשרות לבצע תיקונים מבעוד מועד.