מגברי תקשורת

במיתקנים עם מספר רב של מכשירים תוצרת BENDER בקו תקשורת אחד, כגון העברת נתונים למערכת התראות מרכזית או לבקרת מבנה, נדרש מגבר תקשורת לכל  32 כתובות (מכשירים) או לכל  1200 מ' נוספים באורך המוליכים.

 

דגם DI-PSM מגבר תקשורת להעברת נתונים ממכשירי BENDER המחוברים לקו התקשורת BMS פנימי

זינת עזר 19.2-29 וולט מתח ישר או חילופין

דגם DI-1DL מגבר תקשורת עם התאמה אוטומטית של קצב העברת נתונים מאפשר תיכנות ושינוי ערכים מרחוק במכשירי BENDER המתאימים והמחוברים לקו התקשורת BMS פנימי או חיצוני

זינת עזר 85-260 וולט מתח חילופין

דגם DI-1PSM מגבר תקשורת להעברת נתונים ממכשירי BENDER המחוברים לקו התקשורת BMS פנימי

זינת עזר 19.2-29 וולט מתח ישר או חילופין

DI-1PSM