ממסר בקרת מתח ותדר בחיבור מקור אנרגיה פרטי לרשת הארצית דגם VMD423/VMD423H

ממסר בקרת מתח ותדר בחיבור מקור אנרגיה פרטי לרשת הארצית

ממסר מתח ותדר למתח חילופין תלת מופעי דגם  VMD423(H)-D-x, למערכות ייצור חשמל סולריות, שבשבות רוח מערכות משולבות חימום או הידרו-חשמליות המתחברות לרשת הארצית ברוחב 2 מודולים (36 מ"מ) בלבד.