ממסר בקרת תקינות הארקת השיטה בהתנגדות נמוכה במתח עד 25 ק"וו NGRM