ממסר זליגה לזרם ישר, חילופין ופועם Type B דגם: RCMA423 עם צג סיפרתי גדול

ממסר זליגה לזרם ישר וחילופין (Type B) דגם  RCMA42x עם צג סיפרתי גדול לרמת הזליגה,  בשילוב עם שנאי  זרם מסדרת  ,WxxAB במבחר קטרים,

2 ספי התראה הניתנים כ"א לכיוון כמפורט בהמשך, מדידה בתחום התדרים 0-2000 הרץ,  מגעי מוצא CO  לכל סף.

זמן תגובה מהיר ביותר קטן מ- 180 מילישנייה בחריגה קלה וקטן מ- 30 מילישנייה בזליגה הגדולה פי 5 מסף ההתראה.

 ובנוסף אפשרות ל- 4 השהיות:

1. בהפעלה הממסר 2. בחריגה של ההתראה המקדימה, 3. בחריגה של ההתראה הראשית  4. באיפוס כשהזליגה חוזרת לערך תקין.

בקרה תקינות רציפה on-line עם התראה אקטיבית גם של החיווט אל משנה הזרם (ללא חיווט נוסף )

כל ממסר ניתן לתכנות לתצורת  FAIL-SAFE או כמושך בתקלה, עם זיכרון ההתראה או איפוס אוטומטי כשהזליגה חוזרת לערך תקין.

אפשרות נעילת ההגדרות וספי ההתראה , ע"י קוד, למניעת שינוי בשוגג או ע"י מי שאינו מוסמך

רוחב 2 מודולים (36 מ"מ'),  להתקנה על פס דין, באמצעות ברגים או בחזית לוח בעזרת מתקון ייעודי

מאושר CE- התקן האירופאי בפני הפרעות אלקטרומגנטיות  ונבדק כעומד בתקנים ע"י

דגם: RCMA420-D-2 ברגישות mA10-500 וזינת עזר 70V- 300V זרם ישר או חילופין בתדר 40-460Hz,

דגם: RCMA420-D-1 ברגישות mA10-500 וזינת עזר  9.6V-94Vוולט זרם ישר או 16V – 72V בזרם חילופין בתדר 40-460Hz

דגם: RCMA423-D-2 ברגישות 30mA- 3A, וזינת עזר 70V- 300V זרם ישר או חילופין בתדר 40-460Hz

דגם: RCMA423-D-1 ברגישות 30mA- 3A, וזינת עזר  9.6V-94Vוולט זרם ישר או 16V-72V בזרם חילופין בתדר 40-460Hz