ממסר זליגה לזרם ישר, חילופין ופועם Type B ו-Type B+ דגם: RCMB301

  • ממסר הזליגה לזרם ישר וחילופין ( Type B ו- Type B+) דגם RCMB301יושב (רוכב) על שנאי זרם CTBCxx מתוך מגוון הקטרים (פנימיים) 20-210 ממ'.

לממסר הזליגה:

  • 2 ספי התראה, עם מגע מוצא COלכל סף, להתראה מקדימה ולהתראה ראשית, הניתנים  לכיוון בין 30mA לבין 3A, המדידה בתחום 5mA-20A בתדר DC-100kHz.
  • זמן תגובה מהיר ביותר קטן מ- 180 מילישנייה בזליגה של פי 2 מסף ההתראה, וקטן מ- 70 מילישנייה בזליגה הגדולה פי 5 מסף ההתראה.
  • אפשרות ל- 3 השהיות: בהפעלה הממסר, בחריגה של ההתראה ובאיפוס כשהזליגה חוזרת לתחום התקין, כ"א ניתן לכיוון בתחום 0 שניות עד 60 דקות
  • בקרה תקינות רציפה on-line עם התראה אקטיבית גם של החיווט אל משנה הזרם (ללא חיווט נוסף )
  • מוצא תקשורת Modbus RTU לקריאת נתונים ולתיכנות
  • לחצני ניסוי ואיפוס פנימי וחיצוני.
  • כל ממסר ניתן לתכנות לתצורת  FAIL-SAFE או כמושך בתקלה, עם זיכרון ההתראה או איפוס אוטומטי כשהזליגה חוזרת לערך תקין.
  • אפשרות ניתוח נפרד של של זרם הזליגה לרכיבי החילופין ולרכיבי הזרם הישר ולערך האפקטיבי (RMS).
  • לשנאיי הזרם CTBC20(P)…210(P) סיכוך מגנטי להגנה בפני הפרעות חשמליות.

מאושר CE- התקן האירופאי בפני הפרעות אלקטרומגנטיות  ונבדק כעומד בתקנים ע"י

 

שנאיי הזרם מתאימים;:

CTBC20        בקוטר 20 ממ' להתקנה על פס דין או באמצעות ברגים

CTBC20P     בקוטר 20 ממ' עם סיכוך בפני הפרעות, להתקנה על פס דין או באמצעות ברגים

CTBC35        בקוטר 35 ממ' להתקנה על פס דין או באמצעות ברגים

CTBC35P     בקוטר 35 ממ' עם סיכוך בפני הפרעות, להתקנה על פס דין או באמצעות ברגים

CTBC60        בקוטר 60 ממ' להתקנה על פס דין או באמצעות ברגים

CTBC60P     בקוטר 60 ממ' עם סיכוך בפני הפרעות, להתקנה על פס דין או באמצעות ברגים

CTBC120     בקוטר 120 ממ' להתקנה באמצעות ברגים

CTBC120P   בקוטר 120 ממ' עם סיכוך בפני הפרעות, להתקנה באמצעות ברגים

CTBC210     בקוטר 210 ממ' להתקנה באמצעות ברגים

CTBC210P   בקוטר 210 ממ' עם סיכוך בפני הפרעות, להתקנה באמצעות ברגים