ממסר זליגה ל- 6 ערוצים לזרם ישר, חילופין ופועם Type B דגם RCMS150