ממסר זליגה קומפקטי ברוחב 1 מודול (18 ממ') ל-4 ערוצי זרם ישר, חילופין ופועם דגם RCMS410

לזרם חילופין ו/או פועם Type A או Type F, ולזרם ישר Type B

הגדרות נפרדות לכל ערוץ: זרם- יתר,  תת- זרם, או חלון.

בשילוב עם שנאי זרם ייעודי עגול לזרם חילופין, עגול לזרם ישר,  מלבני , נפתח או גמיש ,

מדידת ערכי  RMS  בתחום תדרים DC–20kHz

:Type A / Type F 6mA-30A

Type B+/ Type B 10mA-10A

התראה מקדימה בתחום 10%-100%

השהיות בהפעלה, בחריגה ובאיפוס

מוצא תקשורת Modbus RTU ו- NFC באמצעות אפליקציה לתכנות במצב מופעל או כבוי. כניסות ויציאות דיגיטליות, יציאה אנגלוגית

בקרה רציפה של תקינות החיווט לכל שנאי זרם בנפרד

אפשרות ניתוח בנפרד של רכבי הז"י, הז"ח וה-RMS, THD וניתוח עד ההרמוניה ה- 400 (באמצעות מודול A)

זינת עזר VDC 24

דגם RCMS410-24  – לזרם חילופין: ל- Type A בשילוב עם שנאי זרם CTAC, CTAS, W, WR, WS

ל- Type F בשילוב עם שנאי זרם דגם CTAC

דגם RCMS410-B לזרם ישר וחילופין Type B/Type B+ בשילוב עם שנאי זרם CTUB-CTBC, CTBS