ממסר זליגה Type A לזרם חילופין ופועם דגם: RCM420-D-x

ממסר זליגה Type A דגם  RCM420-D-2  עם צג סיפרתי גדול לרמת הזליגה,  בשילוב עם שנאי  זרם עגול מסדרת  Wxx  מלבני  ,WRxx  נפתח  ,WSxxאו גמיש מסדרת WFxx בגדלים שונים,

2 ספי התראה הניתנים כ"א לכיוון בתחום 5mA- 10A, מדידה בתחום התדרים 42-2000 הרץ,  מגעי מוצא CO  לכל סף.

זמן תגובה מהיר ביותר קטן מ- 180 מילישנייה בחריגה קלה וקטן מ- 30 מילישנייה בזליגה הגדולה פי 5 מסף ההתראה.

 ובנוסף אפשרות ל- 4 השהיות:

1. בהפעלה הממסר 2. בחריגה של ההתראה המקדימה, 3. בחריגה של ההתראה הראשית  4. באיפוס כשהזליגה חוזרת לערך תקין.

בקרה תקינות רציפה on-line עם התראה אקטיבית גם בתקלת קצר או נתק בחיווט אל משנה הזרם (ללא חיווט נוסף)

כל ממסר ניתן לתכנות לתצורת  FAIL-SAFE או כמושך בתקלה, עם זיכרון ההתראה או איפוס אוטומטי כשהזליגה חוזרת לערך תקין.

אפשרות נעילת ההגדרות וספי ההתראה , ע"י קוד, למניעת שינוי בשוגג או ע"י מי שאינו מוסמך

רוחב 2 מודולים (36 מ"מ'),  להתקנה על פס דין, באמצעות ברגים או בחזית לוח בעזרת מתקון ייעודי

מאושר CE- התקן האירופאי בפני הפרעות אלקטרומגנטיות  ונבדק כעומד בתקנים ע"י:

דגם: RCM420-D-2 לזינת עזר 70V – 300V זרם ישר או חילופין בתדר 40-460 הרץ,

דגם: RCM420-D-1 לזינת עזר  9.6V – 94Vוולט זרם ישר  או 16V – 72V בזרם חילופין בתדר 40-460 הרץ