ממסר זרם חילופין חד מופעי, לזרם יתר ולתת זרם, 2 ספי התראה, 4 השהיות, מדידה ישירה או שנאי זרם x/1, x/5, x/10A , מכפיל 1-2000, דגם CME

ממסר בקרה לזרם חילופין חד מופעי לזרם נמוך ו/או גבוה דגם CME420-D-x עם צג לזרם הנמדד, 2 ספי התראה ניתנים בתחום 1-16 אמפר ובשילוב עם שנאי זרם x/1A, x/5A, x/10A עד מכפיל 2000, ברוחב 2 מודולים (36 מ"מ) בלבד

ממסר הזרם דגם CME420-D-x מאפשר בקרה על תקינות ציוד לדוגמא כשזרם שצורכת משאבה טבולה עולה יתכן שאין מים והמשאבה עלולה להישרף ו/או כשהזרם ירד מתחת לזרם הנצרך בגוף חימום, בתאורת אנטנה או תאורה היקפית כנראה נשרף גוף החימום, נשרפה נורה או שהתאורה אינה פועלת מסיבה כלשהיא. ניתן לכוון את ספי ההתראה בפסיעות קטנות, וגם לפונקציית חלון.

לממסר:

  • 2 ספי התראה לזרם נמוך ו/או גבוה ניתנים כ"א לכיוון בתחום 0.1-16 אמפר בחיבור ישיר ועד 999 אמפר עם משנה זרם x/5A,בתחום תדרים .10-2000 היסטרזה בתחום 1-40%
  • ממסר נפרד עם מגעי מוצא CO לכל סף.
  • 4 השהיות בהפעלה, בחריגה של כל סף ובאיפוס (RESET), הניתנות כ"א לתיכנות בנפרד בתחום 0-99 שניות.
  • כל ממסר ניתן לתכנות לתצורתFail-Safe (הממסר משוך כל עוד הזרם, החיווט וזינת העזר תקינים ומשתחרר בכל תקלה) או כמושך בתקלה,
  • בחירה ביו נעילת התראה ואיפוס (רסט) ידני או אוטומטי כשהזרם חוזר לערך תקין.
  • בקרת תקינות עצמית on-line
  • אפשרות נעילת ההגדרות וספי ההתראה , ע"י קוד, למניעת שינוי בשוגג או ע"י מי שאינו מוסמך
  • מארז בחתך מא"ז ברוחב 2 מודולים (36 מ"מ) בלבד להתקנה על פס דין, באמצעות ברגים או בחזית לוח בעזרת מיתקון ייעודי
  • ניתן להזמין את הממסר מוקשח כנגד רעידות ולחות (תוספת "W"  לדגם)

מאושר CE- התקן האירופאי בפני הפרעות אלקטרומגנטיות  ונבדק כעומד בתקנים ע"י

דגם: CME420-D-2 לזינת עזר 70- 300V במתח ישר או חילופין בתדר 42-460 הרץ,

דגם: CME420-D-1 לזינת עזר 9.6-94V וולט במתח ישר  או 16-72V במתח חילופין בתדר 42-460 הרץ,

דגם: CME420-DW-2 כנ"ל, אך מוקשח כנגד רעידות ולחות

דגם: CME420-DW-1 כנ"ל, אך מוקשח כנגד רעידות ולחות