ממסר זרם חילופין תלת מופעי לזרם יתר ולתת זרם, 2 ספי התראה, 4 השהיות, מדידה ישירה או שנאי זרם x/1, x/5, מכפיל 1-2000, דגם CMD

ממסרי בקרה לזרם חילופין תלת מופעי לזרם נמוך ו/או גבוה דגםCMD421-D-x / CMD420-D-x בשילוב עם שנאי זרם סטנדרטיים: x/1A, x/5A, עד מכפיל 2000, עם צג לזרם הנמדד, 2 ספי התראה ברוחב 2 מודולים (36 מ"מ) בלבד

ממסר הזרם דגם CMD420-D-x מאפשר בקרה על תקינות ציוד לדוגמא כשזרם שצורכת משאבה טבולה עולה יתכן שאין מים והמשאבה עלולה להישרף ו/או כשהזרם ירד מתחת לזרם הנצרך בגופי חימום או ע"י תאורת אנטנה או תאורה היקפית כנראה נשרף אחד מגופי החימום, נשרפה נורה או שהתאורה אינה פועלת מסיבה כלשהיא. ניתן לכוון את ספי ההתראה בפסיעות קטנות, וגם לפונקציית חלון. היסטרזה בתחום 3-40%

לממסר:

  • 2 ספי התראה לזרם נמוך ו/או גבוה ניתנים כ"א לכיוון בנפרד בחיבור ישיר או עם משנה זרם במכפיל 1-2000: … בדגםCMD420-D-x  בשילוב משנה זרם x/1A,  בתחום 0.1-1 אמפר ומכפיל 1-2000.  בדגם CMD421-D-x  בשילוב משנה זרם x/5A בתחום 0.1-5 אמפר ומכפיל 1-2000,
  • ממסר נפרד עם מגעי מוצא CO לכל סף.
  • 4 השהיות בהפעלה, בחריגה של כל סף ובאיפוס (RESET), הניתנות כ"א לתיכנות בנפרד בתחום 0-300 שניות.
  • כל ממסר ניתן לתכנות לתצורתFail-Safe (הממסר משוך כל עוד הזרם, החיווט וזינת העזר תקינים ומשתחרר בכל תקלה) או כמושך בתקלה,
  • בחירה ביו נעילת התראה ואיפוס (רסט) ידני או אוטומטי כשהזרם חוזר לערך תקין.
  • בקרת תקינות עצמית מחזורית
  • אפשרות נעילת ההגדרות וספי ההתראה , ע"י קוד, למניעת שינוי בשוגג או ע"י מי שאינו מוסמך
  • מארז בחתך מא"ז ברוחב 2 מודולים (36 מ"מ) בלבד להתקנה על פס דין, באמצעות ברגים או בחזית לוח בעזרת מיתקון ייעודי
  • ניתן להזמין את הממסר מוקשח כנגד רעידות ולחות (תוספת "W"  לדגם)

מאושר CE- התקן האירופאי בפני הפרעות אלקטרומגנטיות  ונבדק כעומד בתקנים ע"י

דגם: CMD421-D-2 בתחום 0.1-1A לזינת עזר 70-300V במתח ישר או חילופין בתדר 42-460Hz,

דגם: CMD421-D-1 בתחום 0.1-1A, זינת עזר 9.6-94V וולט במתח ישר או 16-72V במתח חילופין בתדר 42-460Hz,

דגם: CMD420-D-2 בתחום 0.1-5A זינת עזר 70-300V במתח ישר או חילופין בתדר 42-460Hz,

דגם: CMD420-D-1 בתחום  0.1-5A זינת עזר 9.6-94V וולט במתח ישר  או 16-72V במתח חילופין בתדר 42-460Hz,