ממסר מתח לבקרת שילוב רשתות במתח ישר וחילופין חד- או תלת מופעי דגם VMD460-NA

לבקרת שילוב רשתות במתח ישר וחילופין חד- או תלת מופעי

ממסר הגנת מערכות לייצור חשמל המזינות את הרשת הארצית עם מגעי הפעלה ובקרת מצב של 2 אמצעי מיתוג בחיבור לרשת הארצית של מערכות סולריות, שבשבות רוח משולבות חימום והידרו-חשמליות, דגם  VMD460