ממסר מתח לבקרת שילוב רשתות עד 1200 וולט מתח ישר, חילופין חד- או תלת מופעי דגם VMD461