ממסר תת-מתח, מתח יתר ותדר חד מופעי ללא זינת עזר נפרדת ועם אגירת מתח הפעלה, 2 ספי התראה והשהיות דגם VME-H

ממסר מתח ותדר למתח ישר וחילופין חד מופעי דגם VME421H-D-x ללא זינת עזר עם גיבוי פנימי להשהיית המיתוג בקריסת המתח, 2 ספי התראה למתחים ותדרים נמוכים ו/או גבוהים, ברוחב 2 מודולים (36 מ"מ) בלבד

ממסר המתח ותדר למתח חילופין חד מופעי ולמתח ישר דגם VME421H-D-x מאפשר בקרה על המתח ו/או התדר שלא ירד מתחת ו/או יעלה מעל לספי התראה שנקבעו. בצג הדיגיטלי ניתן לקרוא את המתח הנמדד בכל רגע, מודד RMS  אמיתי (ז"ח + ז"י) . הממסר ניזון מהמתח הנימדד ללא צורך בזינת עזר נפרדת.

גיבוי לאגירת פנימית מאפשר גישור המיתוג למספר שניות בנפילות מתח קצרות מבלי לגרום למיתוג לא רצוי.

לממסר:

  • 2 ספי התראה למתחים ותדרים נמוכים / גבוהים, ניתנים כ"א לכיוון בתחום 6-300 וולט בפסיעות של 0.1 או 1 וולט, ותדר בתחום 10-500 הרץ בפסיעות של 0.1 או 1 הרץ. היסטרזה ניתנת לכיוון בתחום 1-40%.
  • ממסר נפרד עם מגעי מוצא CO לכל סף
  • 4 השהיות: בהפעלה, בחריגה של כל סף ובאיפוס (RESET) שניתנות כ"א לתיכנות בנפרד בתחום 0-300 שניות.
  • כל ממסר ניתן לתכנות לתצורת Fail-Safe (הממסר משוך כל עוד המתח, החיווט וזינת העזר תקינים ומשתחרר בכל תקלה) או כמושך בתקלה,
  • בחירה ביו נעילת התראה ואיפוס (רסט) ידני או אוטומטי כשהמתח חוזר לערך תקין.
  • בקרת תקינות עצמית on-line כולל החיווט אל הרשת הנמדדת עם התראה אוטומטית בתקלה,
  • אפשרות נעילת ההגדרות וספי ההתראה, ע"י קוד, למניעת שינוי בשוגג או ע"י מי שאינו מוסמך
  • מארז בחתך מא"ז ברוחב 2 מודולים (36 מ"מ) בלבד להתקנה על פס דין, באמצעות ברגים או בחזית לוח בעזרת מתקון ייעודי
  • ניתן להזמין את הממסר מוקשח כנגד רעידות ולחות (תוספת "W"  לדגם)
  • להתקנה על פס דין, באמצעות ברגים או בחזית לוח בעזרת מיתקון ייעודי

מאושר CE- התקן האירופאי בפני הפרעות אלקטרומגנטיות  ונבדק כעומד בתקנים ע"י

דגם: VME421H -D-2 למתח 70-300V ישר או חילופין בתדר 15-460 הרץ,

דגם: VME421H -D-1 למתח 9.6-150V  וולט ישר או 9.6-150V במתח חילופין בתדר 15-460 הרץ,

דגם: VME421H -DW-2 כנ"ל, אך מוקשח כנגד רעידות ולחות

דגם: VME421H -DW-1 כנ"ל, אך מוקשח כנגד רעידות ולחות