ממסר תת-מתח, מתח יתר ותדר חד מופעי עם 2 ספי התראה והשהיות דגם VME

ממסר המתח ותדר למתח חילופין חד מופעי ולמתח ישר דגם VME420-D-x מאפשר בקרה על המתח והתדר שלא ירדו מתחת ו/או יעלו מעל לספי התראה שנקבעו. בצג הדיגיטלי ניתן לקרוא את המתח הנמדד בכל רגע, מודד RMS  אמיתי (ז"ח + ז"י) .  זינת עזר נפרדת מאפשרת זינת הממסר ממקור  מתח זר

לממסר:

  • 2 ספי התראה למתחים ותדרים נמוכים / גבוהים, ניתנים כ"א לכיוון בתחום 6-300 וולט בפסיעות של 0.1 או 1 וולט, ותדר בתחום 10-500 הרץ בפסיעות של 0.1 או 1 הרץ. היסטרזה ניתנת לכיוון בתחום 1-40%.
  • ממסר נפרד עם מגעי מוצא CO לכל סף
  • 4 השהיות: בהפעלה, בחריגה של כל סף ובאיפוס (RESET) שניתנות כ"א לתיכנות בנפרד בתחום 0-300 שניות.
  • כל ממסר ניתן לתכנות לתצורת Fail-Safe (הממסר משוך כל עוד המתח, החיווט וזינת העזר תקינים ומשתחרר בכל תקלה) או כמושך בתקלה,
  • בחירה ביו נעילת התראה ואיפוס (רסט) ידני או אוטומטי כשהמתח חוזר לערך תקין.
  • בקרת תקינות עצמית on-line כולל החיווט אל הרשת הנמדדת עם התראה אוטומטית בתקלה
  • אפשרות נעילת ההגדרות וספי ההתראה, ע"י קוד, למניעת שינוי בשוגג או ע"י מי שאינו מוסמך
  • מארז בחתך מא"ז ברוחב 2 מודולים (36 מ"מ) בלבד להתקנה על פס דין, באמצעות ברגים או בחזית לוח בעזרת מתקון ייעודי
  • ניתן להזמין את הממסר מוקשח כנגד רעידות ולחות (תוספת "W"  לדגם)
  • להתקנה על פס דין, באמצעות ברגים או בחזית לוח בעזרת מיתקון ייעודי

מאושר CE- התקן האירופאי בפני הפרעות אלקטרומגנטיות  ונבדק כעומד בתקנים ע"י

דגם: VME420-D-2 לזינת עזר 70-300V במתח ישר או חילופין בתדר 15-460 הרץ,

דגם: VME420-D-1 לזינת עזר 9.6-94V וולט במתח ישר  או 16-72V במתח חילופין בתדר 15-460 הרץ,

דגם: VME420-DW-2 כנ"ל, אך מוקשח כנגד רעידות ולחות

דגם: VME420-DW-1 כנ"ל, אך מוקשח כנגד רעידות ולחות