ממסר תת-מתח, מתח יתר ותדר תלת מופעי עם 2 ספי התראה, סדר פאזות, חוסר פאזה והשהיות דגם VMD

ממסר המתח ותדר למתח חילופין תלת מופעי דגם VMD420-D-x מאפשרים בקרה על המתח ו/או התדר שלא ירדו מתחת ו/או יעלו מעל לספי התראה שנקבעו. בצג הדיגיטלי ניתן לקרוא את המתח הנמדד בכל רגע, מודד RMS  אמיתי (ז"ח + ז"י). זינת עזר נפרדת מאפשרת זינת הממסר ממתח זר למדידה בלתי תלויה במתח הנמדד ובתחום רחב.

לממסר:

  • 2 ספי התראה למתחים ותדרים נמוכים / גבוהים, ניתנים כ"א לכיוון בתחום 6-500/6-288 וולט בפסיעות של 1 וולט, ותדר 10-500 הרץ בפסיעות של 0.1 הרץ (בתחום 10-99.9 הרץ) ו- 1 הרץ בתחום 100-500 הרץ),
  • בקרת סדר מופעים (חוסר פאזה), אסימטריה ניתנת לכיוון בתחום 5-30%, וההיסטרזה בתחום 1-40%
  • ממסר נפרד עם מגעי מוצא CO לכל סף.
  • 4 השהיות בהפעלה, בחריגה של כל סף ובאיפוס (RESET), הניתנות כ"א לתיכנות בנפרד בתחום 0-300 שניות.
  • כל ממסר ניתן לתכנות לתצורתFail-Safe (הממסר משוך כל עוד המתח, החיווט וזינת העזר תקינים ומשתחרר בכל תקלה) או כמושך בתקלה,
  • בחירה ביו נעילת התראה ואיפוס (רסט) ידני או אוטומטי כשהמתח חוזר לערך תקין.
  • בקרת תקינות עצמית on-line כולל החיווט אל הזינה הנמדדת עם התראה אוטומטית
  • אפשרות נעילת ההגדרות וספי ההתראה , ע"י קוד, למניעת שינוי בשוגג או ע"י מי שאינו מוסמך
  • מארז בחתך מא"ז ברוחב 2 מודולים (36 מ"מ) בלבד להתקנה על פס דין, באמצעות ברגים או בחזית לוח בעזרת מתקון ייעודי

ניתן להזמין את הממסר מוקשח כנגד רעידות ולחות (תוספת "W"  לדגם)

מאושר CE- התקן האירופאי בפני הפרעות אלקטרומגנטיות  ונבדק כעומד בתקנים ע"י

 

דגם: VMD420-D-2 לזינת עזר 70-300V במתח ישר או חילופין בתדר 15-460 הרץ,

דגם: VMD420-D-1 לזינת עזר 9.6-94V וולט במתח ישר  או 16-72V במתח חילופין בתדר 15-460 הרץ,

דגם: VMD420-DW-2 כנ"ל, אך מוקשח כנגד רעידות ולחות

דגם: VMD420-DW-1 כנ"ל, אך מוקשח כנגד רעידות ולחות