ממשק תקשורת אוניברסלי COM465IP/COMP465DP

  • פלטפורמה חדשה המבוססת מערכת הפעלה Linux תוכנת COMTRAXX מובנית – המידע ניתן לצפייה באמצעות דפדפן אינטרנט רגיל.
  • אין צורך בהתקנת תוכנה על מחשב הקצה.
  • תומכת בעברית.
  • הצגת התראות, אירועים חריגים ונתונים של עד 139 ממכשירי חברת BENDER עם מוצא תקשורת למחשב או מערכת בקרת מיבנים.
  • תכנות ספי התראה ותכונות של עד 139 מכשירי .Bender
  • היסטוריה של 1000 אירועים אחרונים.
  • אפשרות לשמירת מידע של עד 30*10,000אירועים אחרונים של מכשירי Bender.
  • קריאה של עד 50 נתונים שונים ממכשירים של יצרנים אחרים בממשק (Modbus (TCP/RTU