מערכת החלפה דו קוטבית במארז אחד הכוללת בקר, מפסקים ממונעים, ממסרי מתח, חיגורים, תקשורת וכו' -ATICS2

מערכת החלפה דו-קוטבית, ההחלפה והפיקוד הכל ביחידה אחתהכוללת:

  • הגנה על הקטבים במקרה של קצר במוצא,
  • כל ספי ההתראה וזמני המיתוג ניתנים לכיוון בתחום רחב מאוד,
  • זמני המיתוג קצרים מאוד,
  • מגעי מוצא להתראה חיצונית ל- MK50 על תקלה באחד מ-2 קווי הזינה (העדיף והחליפי)
  • הפעלה אוטומטית או ידנית (מכנית או אלקטרונית),
  • בטיחות תפקודית לפי SIL-2 מאושר ע"י TÜV SÜD
  • בקרה כוללת של הזינות וההתראות בתקשורת לבקרת מבנה
  • הפיקוד –חומרה ותוכנה – תוצרת חברת BENDER.

 

דגם: ATICS-2-63A-DIO מערכת דו- קוטבית ל- 63 אמפר

דגם: ATICS-2-80A-DIO מערכת דו- קוטבית ל- 80 אמפר

דגם: ATICS-BP-3-63A-SET עוקף למערכת דו- קוטבית ל- 63 אמפר

דגם: ATICS-BP-3-80A-SET עוקף למערכת דו- קוטבית ל- 80 אמפר