מערכת החלפה 4 קוטבית במארז אחד הכוללת בקר, מפסקים ממונעים, ממסרי מתח, חיגורים, תקשורת וכו' -ATICS4

מערכת החלפה ארבע קוטבית, ההחלפה והפיקוד הכל ביחידה אחתהכוללת:

  • הגנה על הקטבים במקרה של קצר במוצא,
  • כל ספי ההתראה וזמני המיתוג ניתנים לכיוון בתחום רחב מאוד,
  • זמני המיתוג קצרים מאוד,
  • מגעי מוצא להתראה חיצונית ל- MK50 על תקלה באחד מ-2 קווי הזינה (העדיף והחליפי)
  • הפעלה אוטומטית או ידנית (מכנית או אלקטרונית),
  • בטיחות תפקודית לפי SIL-2 מאושר ע"י TÜV SÜD
  • בקרה כוללת של הזינות וההתראות בתקשורת לבקרת מבנה
  • הפיקוד –חומרה ותוכנה – תוצרת חברת BENDER.

 

דגם: ATICS-4-80A-DIO מערכת 4- קוטבית ל- 80 אמפר

דגם: ATICS-4-125A-DIO מערכת 4- קוטבית ל- 125 אמפר

דגם: ATICS-4-160A-DIO מערכת 4- קוטבית ל- 160 אמפר

דגם: ATICS-BP-4-80A-SET עוקף למערכת 4- קוטבית ל- 80 אמפר

דגם: ATICS-BP-4-125A-SET עוקף למערכת 4- קוטבית ל- 125 אמפר

דגם: ATICS-BP-4-160A-SET עוקף למערכת 4- קוטבית ל- 160 אמפר