מערכת ניידת לאיתור מקום תקלת הבידוד EDS309x

מערכת ניידת לאיתור מקום תקלת בידוד EDS309x

המערכת נתונה במזוודה מתכתית וכוללת מחולל אותות, מפענח ו- 2 צבתות מדידה בקוטר 20, ו-52 ממ', כבלים וספק כח.  אופציה לשנאי זרם בקוטר 115 ממ'.

 • המערכת מתאימה למיתקנים הפועלים במתח ישר במתח עד 960 וולט ו/או חילופין במתח עד 790 וולט.
 • ניתן לאתר גם בעזרת מחולל אותות נייח ומפענח וצבת מדידה ניידים.
 • מחולל האותות מזריק זרם בין 1mA ל- 25mA בהתאם לדגם.
 • ניתן לאתר תקלות ברגישות החל מ- 2mA עד .10mA ניתן למדוד בעזרת המפענח וצבת המדידה גם זרמי זליגה בזינה מוארקת עד 10 אמפר.

 

 • EDS3090PGלמעגלים ראשיים במתח חילופין בתחום 20…575 וולט בתדר  42-460Hz  ובמתח ישר בתחום 20-504  וולט, ובעזרת מתאם AGE185 עד למתח חילופין .790  וולט ומתח ישר 400-960  וולט.
 • EDS3091PG  – למעגלי פיקוד במתח חילופין20-265  וולט ובמתח ישר 20-308  וולט
 • EDS3096PG לאיתור כשכל מוליכי המיתקן מנותקים ולמתח חילופין בתחום 20-575 וולט בתדר 42…460 Hz ובמתח ישר בתחום 20…504 וולט.
 • EDS3096PV למערכות סולאריות בשילוב עםPGH186  – למתח חילופין בתחום 20…575 וולט בתדר 42…460 Hz ובמתח ישר בתחום 20…504  וולט ובעזרת מתאם AGE185 עד למתח חילופין .790  וולט ובמתח ישר 400..960  וולט.
 • EDS195PMמפענח בשילוב עם צבת מדידה כפריטים במערכת EDS309x או בשילוב עם משגוח הכולל מחולל אותות נייח. באמצעותו ניתן למדוד גם זרמי זליגה בזינה מוארקת בתחום 10mA-10A
 • *PSA3020/3320 – צבת מדידה בקוטר 20 ממ'.
 • *PSA3052/3352 – צבת מדידה בקוטר 52 ממ'
 • PSA3165 – צבת מדידה בקוטר 20 ממ'

*הדגמים PSA3320/3352 ברגישות גבוהה