מערכת ניידת לאיתור מקום תקלת הבידוד

מערכת ניידת לאיתור מקום תקלת הבידוד EDS309