מפענח אוטומטי ל- 12 מעגלים ברגישות גבוהה וגבוהה מאוד EDS44x

  • לאיתור תקלות בידוד בזינה צפה במתח ישר וחילופין, חד- ותלת מופעי, תוך כדי עבודה רציפה בלי לנתק או להשבית את המערכת העובדת. המפענח מזהה בתקלת בידוד רק פולסים ייחודיים הנשלחים ע"י מחולל אותות שמותקן בין היתר במשגוחים הייעודיים כגון iso685-P, PV1685DP, EDS309x .
  • ניתן לאתר תקלות בידוד במתח ישר עד 1500 וולט ובמתח חילופין חד- ותלת מופעי עד 1000 וולט (בהתאם לדגם של מחולל האותות)
  • לכל מפענח ניתן לחבר עד 12 שנאי זרם עגולים, מלבניים ונפתחים, מסדרת W…, WR.., WS.., CTAC..,. תקינות החיווט בין שנאי הזרם למפענח מבוקר באופן רציף. בכל מתקן ניתן לחבר עד 50 מפענחים = סה"כ 600 מעגלים.
  • ניתן להוסיף למפענח יחידה -דגם IOM441- עם 12 ממסרי מוצא בעזרתם ניתן לתפעל כל ערוץ בנפרד.
  • ספי הזיהוי של כל ערוץ ניתן להגדיר בתחום 2mA-10mA  (בהתאם לדגם של המפענח)
  • מוצא לתקשורת Modbus RTU , BMS
  • לכל מפענח 2 מגעי מוצא הפועלים בתצורת NC או NO להתראה מרוכזת של מעגל תקול.
  • את המפענח ניתן להתקין בנפרד מהמשגוח דגם -L או צמוד למשגוח עם מחולל אותות דגם -S

 

דגם EDS440-L-4 ברגישות 2-10mA להתקנה נפרדת, זינת עזר 24-240VAC/DC

דגם EDS440W-L-4 דגם מוקשח, ברגישות 2-10mA להתקנה נפרדת, זינת עזר 24-240VAC/DC

דגם EDS440-S-4 ברגישות 2-10mA להתקנה צמודה למשגוח iso685-P, זינת עזר 24DC

דגם EDS440W-S-4 דגם מוקשח, ברגישות 2-10mA להתקנה צמודה למשגוח iso685-P, זינת עזר 24DC

דגם EDS441-L-4 ברגישות 0.2-1mA להתקנה נפרדת, זינת עזר 24-240VAC/DC

דגם EDS441W-L-4 דגם מוקשח, ברגישות 0.2-1mA להתקנה נפרדת, זינת עזר 24-240VAC/DC

דגם EDS441-S-4 ברגישות 0.2-1mA להתקנה צמודה למשגוח iso685-P, זינת עזר 24DC

דגם EDS441W-S-4 דגם מוקשח, ברגישות 0.2-1mA להתקנה צמודה למשגוח iso685-P, זינת עזר 24DC

דגם EDS441-LAB-4 ברגישות 0.2-1mA להתקנה צמודה למשגוח iso685-P, זינת עזר 24-240VAC/DC

דגם EDS441W-LAB-4 דגם מוקשח, ברגישות 0.2-1mA להתקנה צמודה למשגוח iso685-P, זינת עזר 24-240VAC/DC

דגם EDS441-LAF-4 עבור שנאי זרם גמיש באורך 0.5 מ' או 1 מ' ברגישות קבועה של 10mA, זינת עזר 24-240VAC/DC