מפענח ל- 6 מעגלים ברגישות גבוהה

  • מפענחים מדגמי EDS150/EDS151 עם 6 משנה זרם מובנים לאיתור תקלת בידוד ב- 6 מעגלים.
  • רגישות גבוהה 0.5/5 מיליאמפר עם נוריות חיווי למעגל הפגום ומוצא לתקשורת RS485.
  • בדיקה עצמית מחזורית.
  • זינת עזר 14-28 וולט מתח ישר או 17-24 וולט חילופין

דגם EDS151  ברגישות 0.5mA לזינה צפה באתרים רפואיים ו- 1A זרם זליגה בזינה מאורקת.

דגם EDS150  ברגישות 5mA לזינה צפה במעגלים פיקוד ו- 10A זרם זליגה בזינה מאורקת.