משגוחי בידוד למנורת ניתוח עם/בלי מצלמה isoGEN-OP עם מוצא תקשורת

משגוח בידוד למנורת ניתוח המוזנת במתח ישר (לד), דגם IsoGEN-OP.

דגם ייחודי עבור מנורת ניתוח עם מצלמה !

 

כל מנורת ניתוח הפועלת במתח מעל 24 וולט חייבת עלפי התקנות במשגוח בידוד שיבקר את תקינות הבידוד במנורה. מנורת ניתוח מסוג LED  חייבת משגוח לזרם ישר.

משגוח הבידוד דגם IsoGEN423-D4-4-OP מיועד למנורות ניתוח הניזונות במתח ישר או במתח חילופין במתח עד 400 וולט, תדר וקיבוליות זינה צפה/הארקה עד 5µF

למשגוח צג סיפרתי המציג את רמת הבידוד הנמדדת.

2 ספי התראה מכוילים מראש ל– 50kΩ –ניתנים כ"א לכיוון בתחום1-200kΩ    ממסר נפרד לכל סף עם מגעי מוצא NC + NO .

2 השהיות בהפעלה ובהתראה,  מכויל מראש ל- 0 שניות

איפוס אוטומטי כשהבידוד חזר לערך תקין.

המידע מהמשגוח מועבר בתקשורת קווית לתצוגות התראה מסדרת CP305 ,(T)MLD או CP(N)…,

בקרת תקינות עצמית on-line הכוללת את תקינות החיווט אל מנורת הניתוח ואל ההארקה עם התראה והפניה למקור התקלה.

אפשרות נעילת ההגדרות וספי ההתראה ע"י קוד, למניעת שינוי בשוגג או ע"י מי שאינו מוסמך

רוחב המשגוח 2 מודולים (36 מ"מ) בלבד להתקנה על פס דין, באמצעות ברגים או בחזית לוח בעזרת התקן ייעודי,

מאושר CE- התקן האירופאי בפני הפרעות אלקטרומגנטיות  ונבדק כעומד בתקנים ע"י