משגוח בידוד למנורת ניתוח המוזנת במתח ישר (לד) או במתח חילופין, דגם IR425-D4-2-OP

משגוח בידוד למנורת ניתוח המוזנת במתח ישר (לד) או במתח חילופין, דגם IR425-OP

כל מנורת ניתוח הפועלת במתח מעל 24 וולט חייבת עלפי התקנות במשגוח בידוד שיבקר את תקינות הבידוד במנורה. מנורת ניתוח מסוג LED  חייבת משגוח לזרם ישר.

משגוח הבידוד דגם IR425-D4-2-OP מיועד למנורות ניתוח הניזונות במתח ישר או במתח חילופין במתח עד 300 וולט, תדר וקיבוליות זינה צפה/הארקה עד 20µF

למשגוח צג סיפרתי המציג את רמת הבידוד הנמדדת.

2 ספי התראה מכוילים מראש ל- 50kΩ (ניתנים כ"א לכיוון בתחום kΩ – 200kΩ1), ממסר נפרד עם מגעי מוצא CO  לכל סף.

2 השהיות בהפעלה ובהתראה,  מכויל מראש ל- 0 שניות

המידע מהמשגוח מועבר בתקשורת קווית לתצוגות התראה מסדרת CP305 ,MAIxx  ,(T)MK40 או CP(N)…,

הממסרים מוגדרים מראש לתצורת  FAIL-SAFE (ניתן לשנות למושך בתקלה), עם איפוס אוטומטי כשהזליגה חוזרת לערך תקין.

בקרת תקינות עצמית on-line הכוללת את תקינות החיווט אל מנורת הניתוח ואל ההארקה עם התראה עם הפניה למקור התקלה.

אפשרות נעילת ההגדרות וספי ההתראה ע"י קוד, למניעת שינוי בשוגג או ע"י מי שאינו מוסמך

רוחב המשגוח 2 מודולים (36 מ"מ) בלבד להתקנה על פס דין, באמצעות ברגים או בחזית לוח בעזרת התקן ייעודי,

מאושר CE- התקן האירופאי בפני הפרעות אלקטרומגנטיות  ונבדק כעומד בתקנים ע"י

 

דגם: IR425-D4-2-OP לזינת עזר 70V – 300V מתח ישר או חילופין 42-460 הרץ,