משגוח משולב לבידוד ועומס יתר IM427

משגוח משולב לבידוד ועומס יתר IM427

משגוח משולב לבקרת בידוד, עומס יתר ועומס יתר קריטי – איזומטר דגם IM427 כולל משנה זרם STW2, ברוחב 36 מ"מ בלבד !

המשגוח מבקר ברציפות את תקינות הבידוד, העומס על השנאי וחום השנאי ומתריע מיידית במקרה של חריגה מסף ההתראה. בנוסף מתבצעת בקרה רציפה עם התראה אקטיבית -והפניה למקור התקלה- בתקלות שמונעות מהמשגוח לבצע מדידה כגון: בהעדר זינת עזר למשגוח, בנתק בחיווט אל הזינה הצפה או אל פס ההארקה, בקצר או בנתק אל גשש הזרם.

 

המידע מהמשגוח מועבר בתקשורת קווית לתצוגות התראה מסדרת CP305 ,(T)MLD או CP(N)…,

 

יתרונות:

  • למשגוח הדקי קפיץ איכותיים כפולים החוסכים חיזוק ברגים תקופתי כנדרש בתקנות ומאפשרים חיבור מוליכים בחתכים שונים לאותו הדק.
  • נגד מובנה לתחילת/ סוף קו תקשורת (120אום)
  • מחולל אותות מובנה לאיתור מקום הליקוי בבידוד !
  • שיטת מדידה משופרת לאיתור תקלות בידוד בזינה צפה הכוללת רכיבי זרם ישר !
  • תכנות פשוט
  • אפשרות נעילת ההגדרות וספי ההתראה , ע"י קוד, למניעת שינוי בשוגג או ע"י מי שאינו מוסמך
  • אופציה להתקנת המשגוח בחזית לוח בעזרת מסגרת מיתקון ייעודי דגם XM420
  • להתקנה על פס דין, באמצעות ברגים או בחזית לוח בעזרת מתקון ייעודי

המשגוח נבדק ואושר כעומד בתקנים IEC 60364-7-710, IEC 61557-8 and 61557-9 ו- CE- התקן האירופאי בפני הפרעות אלקטרומגנטיות ע"י