צג מגע דיגיטלי CP305 בגודל 5" לריכוז התראות על תקלות בזינה צפה, בקווי זינה ובמכשור זר כגון גזים וכו'

צג מגע דיגיטלי CP305 בגודל 5" לריכוז התראות על תקלות בזינה צפה, בקווי זינה ובמכשור זר כגון גזים וכו',

 • התאמה ייעודית לפרויקט של כל לקוח
 • עבור 4 זינות צפות / מערכות החלפה עם נתוני עומס ובידוד / מתח ועוד התראות בלבד מ- 85 מכשירים נוספים
 • הפניה למקור התקלה עם הנחיות פעולה בעברית לצוות ולאחזקה
 • מסך מגע צבעוני בגודל "5 ברזולוציה גבוהה
 • התראה על:
 • בקווי זינה ממערכות החלפה ATICS או מממסרי מתח
 • בזינה צפה ממשגוחי בידוד תקלת בידוד, עומס יתר ועומס קריטי
 • הפניה למעגל עם תקלת בידוד ממפענחי EDS151
 • בזינה מוארקת מממסרי זליגה RCMx
 • ממע' גזים, תאורה, UPS וכד', ממגע יבש של כל מכשור "זר",
 • בהתראה ייפתח מסך גדול והתראה קולית בצבע המוגדר בתקנות לאתרים רפואיים
 • נודניק להתראה קולית חוזרת לאחר השתקה כשהתקלה נמשכת
 • ניסוי משגוחים מרוכז לקבוצה – חוסך זמן בדיקה
 • שעון זמן אמת ואפשרות לסטופר בחדר ניתוח
 • אפשרות שליחת התראות ב e-mail ישירות לאנשי האחזקה.
 • אפשרות להעברת נתונים באמצעות Ethernet/Modbus TCP ומעקב על מצב המערכת באמצעות דפדפן סטנדרטי.
 • ניתן לשלב גם במערכות קיימות עם משגוחים ותצוגות מסדרת LDxx
 • אלטרנטיבה אלגנטית וכדאית במקום תצוגות מבוזרות
 • זיכרון מובנה ל-1000 אירועים חריגים אחרונים
 • הגדרת משתנים בעזרת Ethernet, Modbus, NFC