שנאי זרם מלבני רגיש במיוחד WR

שנאיי הזרם המלבניים מסדרת  ..WR  מאפשרים לאתר תקלת בידוד ברגישות גבוהה לאיתור מקום תקלת בידוד בזינה צפה במתח ישר ובמתח חילופין בתדירויות  50-400Hz

באמצעות מפענחים מסדרת EDS410, EDS460/490

וכן למדידת זליגה בזינה מוארקת באמצעות ממסרי זליגה RCM420, RCMS410 ו- RCMS460/490.

ניתן לקבל את השנאים עם או בלי סיכוך מובנה בתוספת (P) לשם הדגם.

החיבור אל המכשיר המודד נעשה ב- 2 מוליכים

 

שנאיי הזרם מסופקים:

WR70x175S(P) במידות הפנימיות 70×175 ממ'

WR115x305S(P) במידות הפנימיות 115×305 ממ',

WR115x305S(P) במידות הפנימיות 150×350 ממ'

WR115x305S(P) במידות הפנימיות 200×500 ממ'