שנאי זרם מלבני רגיש במיוחד WR

שנאיי הזרם המלבניים מסדרות  (WR70x175S(P)..WR200x500S(P,ו-  ..WR  משמשות במערכות לאיתור מקום תקלת בידוד EDS460/490 הפועלות בזינה צפה במתח ישר ובמתח חילופין וכן למדידת זליגה עד 10 אמפר ע"י ממסרי זליגה RCM420 ו- RCMS460/490 בזינה מוארקת. ניתן לקבל את השנאים עם או בלי סיכוך מובנה (P). שנאי הזרם מסדרת ..WR מודדים בתחום תדירויות 42Hz-3kHz האחרים בתחום 15-400Hz

שנאיי הזרם מסדרות אלו מסופקים במידות הפנימיות: 70×175, 115×305, 150×350, 200×500 ממ'.