שנאי זרם נפתחים רגישים במיוחד – CTAS, WS

שנאיי הזרם הנפתחים מסדרת  ..WS מאפשרים לאתר תקלת בידוד ברגישות גבוהה בזינה צפה במתח ישר ובמתח חילופין בתדירויות 50-400Hz בשילוב מפענחים לאיתור מקום תקלת בידוד EDS440, EDS460/490

וכן למדידת זליגה בזינה מוארקת באמצעות ממסרי זליגה RCM420, RCMS410 ו-    RCMS460/490  בזרם 10mA-100A.

שנאיי הזרם הנפתחים מסדרת  .. CTASמאפשרים למדוד זרם זליגה בזינה מוארקת באמצעות ממסרי זליגה RCM420, RCMS410 ו- RCMS460/490  בזרם 10mA-125A.

ולאתר תקלת בידוד ברגישות גבוהה בזינה צפה במתח ישר ובמתח חילופין בתדירויות 42Hz-3kHz בשילוב מפענחים לאיתור מקום תקלת בידוד EDS410, EDS460/490.

הדגמים ../1 מאפשרים למדוד זרם ברגישות גבוהה במיוחד בשילוב מפענח EDS441

וכן למדידת זליגה בזינה מוארקת באמצעות ממסרי זליגה RCM420, RCMS410 ו-    RCMS460/490  בזרם 10mA-100A.

 

החיבור אל המכשיר המודד נעשה ב- 2 מוליכים

 

שנאיי הזרם מסופקים:

WS50x80S במידות הפנימיות  50×80ממ'

WS80x80S במידות הפנימיות 80×80 ממ',

WS80x120S במידות הפנימיות 120×80 ממ'

WS80x160S במידות הפנימיות 200160 ממ'

CTAS50 בקוטר 50 ממ' להתקנה על פס דין או באמצעות ברגים

CTAS50/1 בקוטר 50 ממ' ברגישות גבוהה, להתקנה על פס דין או באמצעות ברגים

CTAS80 בקוטר 80 ממ' להתקנה על פס דין או באמצעות ברגים

CTAS80/1 בקוטר 80 ממ' ברגישות גבוהה, להתקנה על פס דין או באמצעות ברגים

CTAS120 בקוטר 120 ממ' להתקנה באמצעות ברגים

CTAS120/1 בקוטר 120 ממ' ברגישות גבוהה, להתקנה באמצעות ברגים