שנאי זרם נפתח רגיש במיוחד WS

שנאיי הזרם הנפתחים מסדרות  WS50x80S..WS80x160S,ו-  ..WS  משמשות במערכות לאיתור מקום תקלת בידוד EDS460/490 הפועלות בזינה צפה במתח ישר ובמתח חילופין וכן למדידת זליגה עד 10 אמפר ע"י ממסרי זליגה RCM420 ו- RCMS460/490 בזינה מוארקת.

שנאי הזרם מסדרת ..WS מודדים בתחום תדירויות 42Hz-3kHz האחרים בתחום 15-400Hz

שנאיי הזרם מסדרות אלו מסופקים במידות הפנימיות: 20×30, 50×80, 80×80, 80×120, 80×160 ממ'.