שנאי זרם עגול רגיש במיוחד לזרם חילופין וישר W0-W5

שנאיי הזרם מסדרת   W0-S20..W5-S210משמשים למדידת זליגה בזינה מוארקת עד 100A

  • באמצעות ממסר זליגה חד-ערוצי RCM420
  • באמצעות ממסרי זליגה רב-ערוציים RCMS410 ו- RCMS460/490 לאיתור זליגה בזרם 5mA-100A.
  • לאיתור תקלת בידוד, ברגישות גבוהה, בזינה צפה בזרם ישר ובזרם חילופין ופועם בתחום תדירויות Hz 15-400 באמצעות מפענח מדגם  EDS440.

 

שנאיי הזרם מסופקים:

W0-S20        בקוטר פנימי 20 ממ' להתקנה באמצעות ברגים

W1-S35        בקוטר פנימי 35 ממ' להתקנה באמצעות ברגים

W2-S70        בקוטר פנימי 70 ממ' להתקנה באמצעות ברגים

W3-S105      בקוטר פנימי 105 ממ' להתקנה באמצעות ברגים

W4-S140      בקוטר פנימי 140 ממ' להתקנה באמצעות ברגים

W5-S210      בקוטר פנימי 210 ממ' להתקנה באמצעות ברגים

W10-600      שנאי זרם רגיש במיוחד בקוטר פנימי 10 ממ'