שנאי זרם עגול רגיש במיוחד לזרם חילופין וישר W0-W5

שנאיי הזרם העגולים מסדרות W0-S20–W5-S210 ו-, ..W משמשות במערכות לאיתור מקום תקלת בידוד EDS460/490 הפועלות בזינה צפה במתח ישר ובמתח חילופין וכן למדידת זליגה ע"י ממסרי זליגה RCM420 ו- RCMS460/490 בזינה מוארקת. שנאי הזרם מסדרת ..W מודדים עד 10 אמפר בתחום תדירויות 42Hz-3kHz האחרים בתחום 15-400Hz

שנאיי הזרם מסדרות אלו מסופקים בקטרים הפנימיים:10, 20, 35, 60, 70, 105, 120, 140, 210 ממ'