שנאי זרם לזרם חילופין ופועם רגישים במיוחד CTAC

 

שנאיי הזרם מסדרת  ..CTAC מאפשרים:

  • לאיתור תקלת בידוד ברגישות גבוהה בזינה צפה בזרם חילופין ופועם בתחום תדירויות

kHz 15-100 בשילוב עם מפענח מדגם   EDS440.

  • מדידת זליגה בזינה מוארקת באמצעות ממסר זליגה חד-ערוצי RCM420

וממסרי זליגה רבי-ערוצים RCMS410 ו- RCMS460/490 לאיתור זליגה בזרם 5mA-100A.

 

הדגמים ../1 מאפשרים למדוד זרם ברגישות גבוהה במיוחד בשילוב מפענח EDS441 לאיתור מקום תקלת בידוד

 

שנאיי הזרם מסופקים:

CTAC20        בקוטר 20 ממ' להתקנה על פס דין או באמצעות ברגים

CTAC20/1    בקוטר 20 ממ' ברגישות גבוהה במיוחד, להתקנה על פס דין או באמצעות ברגים

CTAC35        בקוטר 35 ממ' להתקנה על פס דין או באמצעות ברגים

CTAC35/1    בקוטר 35 ממ' ברגישות גבוהה במיוחד, להתקנה על פס דין או באמצעות ברגים

CTAC60        בקוטר 60 ממ' להתקנה על פס דין או באמצעות ברגים

CTAC120     בקוטר 120 ממ' להתקנה באמצעות ברגים

CTAC210     בקוטר 210 ממ' להתקנה באמצעות ברגים