שנאי זרם רגישים במיוחד לזרם ישר וחילופין Type B – TCUB+TCBC

שנאיי הזרם מסדרת  CTUB100+TCBCxx מאפשרים

  • לאתר תקלת בידוד ברגישות גבוהה בזינה צפה במתח ישר ובמתח חילופין בתדירויות kHz 0-100 בשילוב עם
  • CTUB101+TCBCxx למדידת זליגה בזינה מוארקת באמצעות ממסר זליגה חד-ערוצי RCMA423,
  • CTUB102+TCBCxx ממסרי זליגה רב-ערוציים RCMS410 ו- RCMS460/490 בזרם 10mA-100A.
  • CTUB104+TCBCxx מפענח לאיתור מקום תקלת בידוד EDS440,

 

  • שנאי הזרם CTBCxx יושב (רוכב) על ממיר הסיגנלים TCUBxx מאפשר החלפה ללא ניתוק המעגל הנמדד.
  • לממיר הסיגנלים CTUB101 3 דרגות רגישות
  • לממיר הסיגנלים CTUB102 ו-CTUB104 נדרש מקור חיצוני במתח 24VDC
  • לממיר סיגנלים נורית התראה תקין / תקלה
  • בקרת תקינות החיווט לשנאי הזרם
  • לשנאיי הזרם CTBC20…210(P) סיכוך מגנטי להגנה בפני הפרעות חשמליות.

 

החיבור אל המכשיר המודד נעשה ב- 2 מוליכים

 

שנאיי הזרם מסופקים:

CTBC20        בקוטר 20 ממ' להתקנה על פס דין או באמצעות ברגים

CTBC20P     בקוטר 20 ממ' עם סיכוך בפני הפרעות, להתקנה על פס דין או באמצעות ברגים

CTBC35        בקוטר 35 ממ' להתקנה על פס דין או באמצעות ברגים

CTBC35P     בקוטר 35 ממ' עם סיכוך בפני הפרעות, להתקנה על פס דין או באמצעות ברגים

CTBC60        בקוטר 60 ממ' להתקנה על פס דין או באמצעות ברגים

CTBC60P     בקוטר 60 ממ' עם סיכוך בפני הפרעות, להתקנה על פס דין או באמצעות ברגים

CTBC120     בקוטר 120 ממ' להתקנה באמצעות ברגים

CTBC120P   בקוטר 201 ממ' עם סיכוך בפני הפרעות, להתקנה באמצעות ברגים

CTBC210     בקוטר 210 ממ' להתקנה באמצעות ברגים

CTBC210P   בקוטר 210 ממ' עם סיכוך בפני הפרעות, להתקנה באמצעות ברגים