תצוגות התראה לתקלה בזינה צפה באתר רפואי LD

תצוגות התראה על תקלת בידוד, עומס יתר ועומס יתר קריטי עבור עד 8 זינות צפות המתקבלות באמצעות קו תקשורת ממשגוח משולב מדגם TD47 ו- IM427P, להתקנה תחת הטיח בדגם ”..MLD” או על הטיח בדגם ”..TLD”, כוללות:

 • תצוגה דיגיטלית על מידת ההעמסה של השנאי ב- %,
 • התראה מובניית על תקלת בידוד במנורת ניתוח,
 • עד 90 יחידות התראה ומשגוחי בידוד בזוג מוליכי תקשורת אחד.
 • בקרת תקינות אקטיבית כולל חיווט והפניית המשתמש אל התקלה.
 • התראה קולית חוזרת (נודניק) ניתנת לתִכנות בתחום 1-99 דקות.
 • השתקת זמזם פרטנית או משותפת.
 • עד 2, 4, או עד 8 עמודות על פנל אחד מאפשר לנצל בעתיד עמודות ריקות.
 • שילוט השיוך של כל זינה צפה ניתן להכנה קלה בכל מדפסת
 • על טהרת האלקטרוניקה.
 • מוזן במתח נמוך מאוד מספק כח DPSxx
 • לחצן ניסוי לכל משגוח.
 • תצוגה חזקה ובהירה.
 • חזית עמידה בפני כימיקלים קלה לניקוי ואינה נמחקת.
 • תחתית (קופסה) פלסטית.

דגם MLD16 לזינה צפה אחת בהתקנה סמויה  מהווה 1 יח' עומס מספק DPS..

דגם MLD26 עבור 2 זינות צפות להתקנה סמויה   מהווה 1 יח' עומס מספק DPS..

דגם MLD36 עבור 3 זינות צפות להתקנה סמויה  מהווה 2 יח' עומס מספק DPS..

דגם MLD46 עבור 4 זינות צפות להתקנה סמויה  מהווה 2 יח' עומס מספק DPS..

דגם MLD56 עבור 5 זינות צפות להתקנה סמויה  מהווה 3 יח' עומס מספק DPS..

דגם MLD66 עבור 6 זינות צפות להתקנה סמויה   מהווה 3 יח' עומס מספק DPS..

דגם MLD76 עבור 7 זינות צפות להתקנה סמויה  מהווה 4 יח' עומס מספק DPS..

דגם MLD86 עבור 8 זינות צפות להתקנה סמויה  מהווה 4 יח' עומס מספק DPS..

דגם TLD16 לזינה צפה אחת להתקנה גלויה (עה"ט)  מהווה 1 יח' עומס מספק DPS..

דגם TLD26 עבור 2 זינות צפות להתקנה גלויה (עה"ט)   מהווה 1 יח' עומס מספק DPS..

דגם TLD36 עבור 3 זינות צפות להתקנה גלויה (עה"ט)  מהווה 2 יח' עומס מספק DPS..

דגם TLD46 עבור 4 זינות צפות להתקנה גלויה (עה"ט)  מהווה 2 יח' עומס מספק DPS..

דגם TLD56 עבור 5 זינות צפות להתקנה גלויה (עה"ט)  מהווה 3 יח' עומס מספק DPS..

דגם TLD66 עבור 6 זינות צפות להתקנה גלויה (עה"ט)   מהווה 3 יח' עומס מספק DPS..

דגם TLD76 עבור 7 זינות צפות להתקנה גלויה (עה"ט)  מהווה 4 יח' עומס מספק DPS..

דגם TLD86 עבור 8 זינות צפות להתקנה גלויה (עה"ט)  מהווה 4 יח' עומס מספק DPS..