תצוגת התראה קונבנציונלית לתקלת בידוד בזינה צפה / זליגה TAI/MAI.

בהתראה על תקלת בידוד בזינה צפה מחייבות התקנות מתן התראה אורית וקולית במקום הנראה לעין. הנורה הירוקה המורה על "בידוד תקין" תתחלף במקרה של ליקוי בבידוד בנורה צהובה -"תקלת בידוד"- מלווה בהפעלת זמזם. לחצן "השתקת זמזם" ישתיק את ההתרעה הקולית בעוד שנורת ההתראה הצהובה תמשיך להאיר כל עוד לא סולקה התקלה. כדי למנוע התעלמות מההתראה לאחר השתקת הזמזם, יופעל זה מחדש, כנודניק, מדי 15/30/60 דקות בכל השתקה, עד שהליקוי יסולק. שינוי  תדירות הנודניק נעשה בעזרת מגשר.

למקומות רועשים ניתן לחבר צופר חיצוני חזק או "קוזק" במתח העבודה של יחידת התצוגה.

לחצן "ניסוי משגוח" משמש לבדיקה תקופתית, כנדרש בחוק.

דגם: TAI18 להתקנה גלויה (על הטיח) למתח חילופין 175V – 255V 42-60 הרץ,

דגם: MAI18 להתקנה סמויה (תחת הטיח) למתח חילופין 175V – 255V 42-60 הרץ,

דגם: TAI18-450 עבור משגוח IR450 להתקנה גלויה (על הטיח) למתח חילופין 175V – 255V 42-60 הרץ,

דגם: MAI18-450 עבור משגוח IR450 להתקנה סמויה (תחת הטיח) למתח חילופין 175V – 255V 42-60 הרץ,

דגם: TAI12 להתקנה גלויה (על הטיח) למתח ישר V10-60

דגם: MAI18 להתקנה סמויה (תחת הטיח) למתח ישר V10-60