ממסר תת-מתח, מתח יתר ותדר תלת מופעי ללא זינת עזר נפרדת ועם אגירת מתח הפעלה, 2 ספי התראה, סדר פאזות והשהיות דגם VMD-H

ממסר מתח ותדר למתח ישר וחילופין חד מופעי דגם VMD421H-D-3 ללא זינת עזר עם גיבוי פנימי להשהיית המיתוג בקריסת המתח, 2 ספי התראה למתחים ותדרים נמוכים ו/או גבוהים, ברוחב 2 מודולים (36 מ"מ) בלבד

ממסר המתח ותדר למתח חילופין תלת מופעי דגם VMD421H-D-3 מאפשר בקרה על המתח ו/או התדר שלא ירד מתחת ו/או יעלה מעל לספי התראה שנקבעו. בצג הדיגיטלי ניתן לקרוא את המתח הנמדד בכל רגע, מודדRMS  אמיתי (ז"ח + ז"י) . הממסר ניזון מהמתח הנימדד ללא צורך בזינת עזר נפרדת.

גיבוי לאגירת פנימית מאפשר גישור המיתוג למספר שניות בנפילות מתח קצרות מבלי לגרום למיתוג לא רצוי.

לממסר:

  • 2 ספי התראה למתחים ותדרים נמוכים / גבוהים, ניתנים לכיוון בתחום  70 – 500 / 70 – 288 וולט בפסיעות של 1 וולט, ותדר בתחום 10-500 הרץ בפסיעות של 0.1 או 1 הרץ. אסימטריה ניתנת לכיוון בתחום 5-30%, וההיסטרזה בתחום 1-40%
  • ממסר נפרד עם מגעי מוצא CO לכל סף
  • 4 השהיות: בהפעלה, בחריגה של כל סף ובאיפוס (RESET) שניתנות כ"א לתיכנות בנפרד בתחום 0-99 שניות.
  • כל ממסר ניתן לתכנות לתצורתFail-Safe (הממסר משוך כל עוד המתח, החיווט וזינת העזר תקינים ומשתחרר בכל תקלה) או כמושך בתקלה,
  • בחירה ביו נעילת התראה ואיפוס (רסט) ידני או אוטומטי כשהמתח חוזר לערך תקין.
  • בקרת תקינות עצמית on-line כולל החיווט אל הרשת הנמדדת עם התראה אוטומטית בתקלה,
  • אפשרות נעילת ההגדרות וספי ההתראה, ע"י קוד, למניעת שינוי בשוגג או ע"י מי שאינו מוסמך
  • מארז בחתך מא"ז ברוחב 2 מודולים (36 מ"מ) בלבד להתקנה על פס דין, באמצעות ברגים או בחזית לוח בעזרת מתקון ייעודי
  • ניתן להזמין את הממסר מוקשח כנגד רעידות ולחות (תוספת "W"  לדגם)
  • להתקנה על פס דין, באמצעות ברגים או בחזית לוח בעזרת מיתקון ייעודי

מאושר CE- התקן האירופאי בפני הפרעות אלקטרומגנטיות  ונבדק כעומד בתקנים ע"י

דגם: VMD421H -D-3 למתח 70-300V חילופין בתדר 15-460 הרץ,

דגם: VMD421H -DW-3 כנ"ל, אך מוקשח כנגד רעידות ולחות