כלי להחדרת אומים ננעצים

מכונה ידנית לנעיצת קשיחים