מחברי התקנה מהירה סנפלוק (סמך מכאני)

מערכת שני החלקים של SNAPLOC® מורכבת מתותב כדורי וכיפה פלסטית להתקנה מהירה ומתבסס על חוק החיבור הפשוט זכר לנקבה.

ערכת שני החלקים של SNAPLOC® מורכבת מתותב כדורי וכיפה פלסטית להתקנה מהירה.

פתרון ההתקנה המהירה מאפשר חיבור מכאני יציב לתותב הכדורי. בתוך הכיפה ישנו שקע כדורי שאליו נצמד התותב הכדורי.

הכיפה מותקנת על אחד מהפאנלים/ המסגרת בצורה המאפשרת להצמיד באופן חזק את החיבורים. התותב הכדורי יכול להתחבר על ידי הברגה, הדבקה, או נעיצה בהתאמה לחומרים הקיימים.

השימוש נעשה על ידי החדרה פנימה או הסרה החוצה במשיכה לשם התאמה אידיאלית.

פתרון זה לרבות פתרון החיבור המהיר נותן גם פתרון של ריסון/שיכוך רעשים וויברציות .