להתקנה בחזית לוח

בעזרת מיתקונים אלה ניתן להתקין בחזית לוח מכשירים שבמקור נועדו להתקנה על פס דין או באמצעות ברגים.

מיתקון עם מסגרת להתקנה בפתח בגובה 46 ממ':

דגם XM420 למשגוחי בידוד, לממסרי זליגה ולממסרי בקרה במארז ברוחב 2 מודולים (36 ממ')

דגם XM460 למשגוחי בידוד, לממסרי זליגה ולממסרי בקרה במארז ברוחב 6 מודולים (108 ממ')

דגם XM470 למשגוחי בידוד, ולממסרי בקרה במארז ברוחב 99 ממ'

דגם XM490 למערכות איתור מקום תקלת בידוד וממסרי זליגה רב ערוצים עם מגע נפרד לכל ערוץ במארז ברוחב 9 מודולים (162 ממ')

מיתקון ללא מסגרת להתקנה בפתח בגובה 46 ממ':

דגם X460 למשגוחי בידוד, לממסרי זליגה ולממסרי בקרה במארז ברוחב 6 מודולים (108 ממ')

דגם X470 למשגוחי בידוד, במארז ברוחב 99 ממ'