למנוע מופסק OFF-LINE משגוח IR420-D6

גנרטורים, משאבות ומנועים סופגים לחות וירידה בבידוד בזמן שאינם בפעולה. משגוח הבידוד דגם IR420-D6-x מתריע מיד כשהבידוד בהם ירד ולא רק כאשר זקוקים להם ועלולים, כתוצאה מכך, להישרף כשמפעילים אותם. הנזק שיגרם, כדוגמא, ממשאבת כיבוי אש שספגה לחות ואינה זמינה כשזקוקים לה, מנוע גדול שעלות החלפתו גבוהה, או גנרטור באחסנה שאינו כשיר כשצריכים אותו עלול להיות גדול ביותר. משגוח Off-Line מודד את הבידוד של משאבה/מנוע/גנרטור בזמן שזה אינו בפעולה מתריע כאשר הבידוד ירוד.

כאשר המשאבה/המנוע/הגנרטור מופעלים מעגל המדידה מתנתק, כך שהמשגוח מתאים למשאבה/מנוע/גנרטור העובד בזינה מוארקת או צפה, במתח חילופין חד או תלת מופעי או בזרם ישר במתח עד 480 וולט ובעזרת אחד ממגוון המתאמים עד למתח 12 קילו-וולט. בקיבוליות כלפי ההארקה עד 10μF. למשגוח שרוחבו 2 מודולים (36 מ"מ) בלבד:

 • צג המראה את הבידוד הנמדד בתחום 10kΩ-20MΩ
 • 2 ספי התראה בהתנגדות גבוהה מאוד 100kΩ-10MΩ
 • ממסר נפרד עם מגע מוצא CO לכל סף.
 • 2 השהיות בהפעלה ובהתראה עד 99 שניות.
 • כל ממסר ניתן לתכנות לתצורת (NC) FAIL-SAFE או כמושך בתקלה (NO),
 • איפוס אוטומטי או איפוס ידני של ההתראה כשהבידוד חוזר לערך תקין.
 • בקרת תקינות עצמית on-line כולל החיווט אל הזינה הנמדדת ואל ההארקה עם התראה אוטומטית בתקלה,
 • אפשרות נעילת ההגדרות וספי ההתראה, ע"י קוד, למניעת שינוי בשוגג או ע"י מי שאינו מוסמך.
 • המשגוח מוצא עם הדקי קפיץ כפולים וחזקים – חוסך חיזוק ברגים תקופתי או הדקי ברגים
 • את המשגוח ניתן להתקין על פס דין, באמצעות ברגים או בחזית לוח בעזרת מתקון ייעודי
 • מאושר CE- התקן האירופאי בפני הפרעות אלקטרומגנטיות ונבדק כעומד בתקנים ע"י

דגם: IR420 –D6-2 לזינת עזר 70-300 וולט מתח ישר או חילופין בתדר 42-460 הרץ,

דגם IR420–D6-1לזינת עזר9.6-94  וולט מתח ישר או 16-72 וולט במתח חילופין 42-460 הרץ

דגם מוקשח IR420 –D6W-2 לזינת עזר 70-300 וולט מתח ישר או חילופין 42-460 הרץ,

דגם מוקשחIR420 –D6W-1   לזינת עזר9.6-94  וולט מתח ישר או 16-72 וולט במתח חילופין

דגם IR420 –D64-2 למתח עד 12 ק'-וולט בשילוב עם מתאם AGH676S-4

דגם: IR420 –D6M-1 עם מוצא אנלוגי (0)4-20mA + 0-10V + 0-400uA, זינת עזר במתח נמוך

דגם: IR420 –D6M-2 עם מוצא אנלוגי (0)4-20mA + 0-10V + 0-400uA

דגם: IR420 –D6MxC-2 עם מוצא אנלוגי (0)4-20mA/0-10V/0-400uA + ממסר מוצא CO

 

תצוגת התראות מתאימה: דגם TAIxx להתקנה גלויהMAIxx להתקנה סמויה (תחת הטיח)