למערכות סולאריות בינוניות

משגוח בידוד דגם IsoPV-3xx  עם מתאם דגם AGH-PV

לזינה צפה במתח ישר עד 0-1100 וולט ומתח חילופין 0-793 וולט בתדר 42-460 הרץ

•   מדידה רציפה מותאמת לקיבוליות הרשת כלפי ההארקה עד  2000µF

 • צג סיפרתי לרמת בידוד הנמדדת בתחום 0.2kΩ-1MΩ  לסיוע לאיתור מהיר של תקלות בידוד
 • שיטת מדידה AMPPLUS מותאמת לתנודות מתח גבוהות אך איטיות לפי תקן  IEC61557-8 נספח C, מדויקת מאוד.
 • בעל התנגדות פנימית מותאמת למערכות שההתנגדות בהם נמוכה.
 • 2 ספי ההתראה, להתראה מקדימה ולהתראה ראשית, ניתנים כ"א לכיוון בתחום 0.2kΩ-100kΩ
 • לכל סף ממסר מוצא עם מגע CO הניתן לתפעל כ- FAIL-SAFE (N.C.)  או כמושך בתקלה(N.O.).

  •   תצוגה דיגיטלית (LCD) לרמת הבידוד, למתח הרשת הנמדדת, לקיבוליות, ולתכנות.

  •   זיכרון היסטוריה של התראות עם תאריך ושעה ל-99 אירועים חריגים אחרונים.

  •   מוצא תקשורת RS485/BMS.

  •   מוצא אנלוגי מבודד 0(4)…20mA

  •   בחירה בין נעילת התראה ואיפוס (רסט) ידני או אוטומטי,

  •   נוריות התראה לכל סף בתקלת בידוד ונורית נפרדת לתקלה

  •   ניתן לנעול בקוד את ספי ההתראה והפונקציות למניעת שינוי בשוגג או ע"י מי שאינו מוסמך,

  •   לחצני ניסוי ואיפוס (RESET) פנימיים וחיצונים

 • מאושר ULEACCE התקן האירופאי בפני הפרעות אלקטרומגנטיות

  •    בקרת תקינות רציפה on-line להבטחת מדידה נכונה ומתן התראה מיידית עם הפניה בצג למהות התקלה: נתק      בחיווט המשגוח אל הזינה הצפה או אל פס ההארקה ובמקרה של העדר זינת עזר.

 • תחום טמפרטורת עבודה: oC…+70oC40-

דגם IsoPV-335 : זינת עזר 77-286 וולט זרם ישר או 88-264 וולט זרם חילופין בתדר 42-460 הרץ,

דגם IsoPV-327 : זינת עזר 19.2-72 וולט זרם ישר,