משגוח מוקשח לגנרטורים ומיתקנים ניידים IR423

משגוח בידוד דגם IR423W-D4-x עם צג סיפרתי של רמת בידוד בתחום 1kΩ-1MΩ מיועד לזינה צפה במתח חילופין 0-300 וולט בתדר 42-460 הרץ וקיבוליות זינה צפה/הארקהעד 5μF ניתן להשתמש במשגוח זה לזינה תלת מופעית עם אפס (N) בתנאי שמחברים את 2 מוליכי מעגל המדידה למוליך האפס.

למשגוח 2 ספי התראה הניתנים כ"א לכיוון בתחום 1KΩ – 200KΩ , ממסר נפרד עם מגעי מוצא CO  לכל סף.

2 השהיות בהפעלה ובהתראה, כל ממסר ניתן לתכנות לתצורת FAIL-SAFE או כמושך בתקלה, עם זיכרון ההתראה או איפוס אוטומטי כשהבידוד חוזר לערך תקין.

בקרת תקינות עצמית on-line כולל החיווט אל הזינה הנמדדת ואל ההארקה עם התראה אוטומטית

אפשרות נעילת ההגדרות וספי ההתראה, ע"י קוד, למניעת שינוי בשוגג או ע"י מי שאינו מוסמך

רוחב המשגוח 2 מודולים (36 מ"מ) בלבד להתקנה על פס דין, באמצעות ברגים או בחזית לוח בעזרת מתקון ייעודי

מאושר CE- התקן האירופאי בפני הפרעות אלקטרומגנטיות ונבדק כעומד בתקנים ע"י

 

תצוגת התראות מתאימה כנדרש בתקנות: דגם TAIxx להתקנה גלויהMAIxx להתקנה סמויה (תחת הטיח)

דגם: IR423 -D4W-2 לזינת עזר 70V – 300V זרם ישר או חילופין 42-460 הרץ,

דגם: IR423-D4W-1 לזינת עזר 9.6V – 94V וולט זרם ישר  או 16V – 72V בזרם חילופין 42-460 הרץ,