משגוח בידוד –איזומטר- דגם IR1575-435

משגוח בידוד –איזומטר- דגם IR1575-435 , להתקנה חזיתית,

לבקרת הבידוד עד 480 וולט במתח ישר וחילופין, שיטת מדידה משופרת AMP-PLUS, עם התאמה אוטומטית לקיבוליות הרשת כלפי ההארקה עד  50μF .

למשגוח

  • 2 ספי התראה הניתנים כ"א לכיוון בתחום 2kΩ-1 MΩ,
  • ממסר נפרד עם מגע מוצא CO לכל סף
  • תצוגה דיגיטלית מוארת (LCD) לרמת הבידוד, לתכנות, ולאיתור תקלות.
  • קביעת תצורת עבודה לכל ממסר בנפרד: FAIL SAFE או ממסר מושך בתקלה,
  • מהדקי חיווט נשלפים מקודדים.
  • בקרה אוטומטית רציפה לתקינות החיווט אל הרשת ואל פס ההארקה עם נורית התראה,
  • בחירה ביו נעילת התראה ואיפוס (RESET) ידני או אוטומטי,
  • מאושר CE התקן האירופאי לבטיחות ועמידה בפני הפרעות חשמליות
  • כל פעולות התכנות מבוצעות מהחזית וניתנות לשינוי/עדכון בכל עת
  • מאושר CE- התקן האירופאי בפני הפרעות אלקטרומגנטיות  ונבדק כעומד בתקנים ע"י

דגם IR1575-435  לזינת עזר במתח  – 264V88 או  – 460V340 במתח חילופין ו-  – 286V77 וולט במתח ישר

דגם IR1575W-435  כנ"ל, אך מוקשח כנגד רעידות ולחות